Kvinnor uppmanades kräva sina rättigheter

På Internationella kvinnodagen 8 mars hölls en konferens på Panzisjukhuset. Kvinnor i ledande ställning på sjukhuset diskuterade kvinnors situation på landsbygden, med de specifika utmaningar som råder i den miljön.

Kristalina Georgieva, EU:s kommissionär för humanitärt arbete och civilskydd, anlände med helikopter på morgonen och fick bland annat ett enskilt möte med kvinnor som överlevt sexuellt våld eller vårdas för fistelskador. Hon uppmanade Kongos kvinnor att kräva sina rättigheter och sända sina döttrar till skolan.

Det starkaste uttalandet kom från läkaren Raisa, verksam vid Panzisjukhuset. Hon menar att vi i vår strävan att kapacitetsutveckla kvinnor underskattar den kapacitet de faktiskt besitter.

– Kvinnor är förändringsaktörer, betonade Raisa.

Riksdagsledamoten Annelie Enochson (KD) lyfte betydelsen av starka förbilder och uppmanade kongolesiska kvinnor att ta plats i samhället.

Med på resan fanns också ledamöterna Lars-Arne Staxäng (M), samt Roland Utbult och Mikael Oscarsson, båda KD. Under en veckas tid har de besökt PMU:s arbete i Rwanda och Östra DR Kongo. De har fått se projekt på plats och samtala med personer som är direkt berörda av verksamheten, såväl som FN-anställda och andra biståndsorganisationer. Därigenom har ledamöterna fått djupare inblick i hur partnerorganisationerna CEPAC (DRK) och ADPER (Rwanda), arbetar inom mödrahälsovård, utbildningsväsendet och nutrition.