Kvinnors kraft i fokus under företagarlunch med Denis Mukwege

Lunchen var ett arrangemang av PMU, som en del i det arbete som bedrivs för att inspirera företagare att förena affärsnytta med ett socialt ansvarstagande. Pingst förvaltning sponsrade maten och hotellet lokalen.

Deltagarna hälsades välkomna av PMU:s direktor Niclas Lindgren som kort beskrev Pingströrelsens långa engagemang i Kongo. Han påtalade att det är människor som dr Denis Mukwege, som arbetar uthålligt, som är med och förändrar världen.

När doktor Mukwege fick ordet uttryckte han först sin tacksamhet över det engagemang för hans land och folk som deltagarna visat genom att komma. Han berättade så om den styrka som han gång på gång möter hos kvinnor, som utsatts för brutala våldtäkter.
– Det är det som får mig att orka, konstaterade han. Kvinnorna har så mycket kapacitet till att visa kärlek och omsorg, att kämpa och organisera sig.

En kvinna, som legat i koma efter en massvåldtäkt, var exempelvis främst intresserad av att få reda på om hennes barn överlevt och om de fått mat att äta när hon vaknade. Hur det stod till med henne själv var inte lika viktigt.
När hon fått hjälp, medicinskt och psykologiskt, och en mindre summa pengar, ordnade hon boende, skolgång och mat på bordet till barnen.
-Och så bjuder hon hem mig på mat, berättade dr Mukwege.

Han fortsatte med att berätta hur han efter förra årets mordförsök mot honom bestämde sig för att nu var gränsen nådd för vad han kunde utsätta sin familj för. Han lämnade sitt land och togs väl emot, både i Europa och USA och hade möjligheter att få ett bra jobb utomlands. Men, än en gång var det kvinnorna som skulle agera och se till att han ändrade sig.

-De vägrade acceptera mitt beslut. De demonstrerade, de strejkade, de krävde att myndigheterna tog sitt ansvar. De, som knappt kunde skriva, skrev brev till FN:s generalsekreterare och till presidenten i Kongo för att få tillbaks mig. Kan ni inte skydda honom gör vi det, skrev de.

Kvinnorna kom med frukt och grönsaker de odlat till PMU:s platskontor i Bukavu och sa att de skulle sälja detta och använda pengarna till en returbiljett för dr Mukwege.

-Det handlar om kvinnor, som själva tjänar mindre än en dollar om dagen. Deras agerande gav mig ytterligare en lektion i ödmjukhet, sa Denis Mukwege, som numera arbetar på plats i Kongo igen.Den kraften, som kvinnorna visar prov på, skulle hans land vinna mycket på att ta vara på, menade han.

-Vi behöver få en kultur av jämställdhet, sa han och lyfte Sverige som ett föregångsland på den punkten.

Dr Mukwege avslutade med att uppmana de närvarande att inte blunda för vad som händer i Kongo.

-Varje gång ni använder er mobil kan ni tänka på att metallerna i den kommer från Kongo, sa han. Höj er röst för oss, vägra vara tysta!

Deltagarna fick också möjlighet att köpa den nyligen utkomna boken om dr Mukwege och få den signerad samt information om Panzisjukhuset och möjligheterna att via sina företag vara med och stödja arbetet där.