Kyrkan nyckel i arbetet för bättre miljö visar ny PMU-studie

– Världsmiljödagens budskap är att vi alla är en del av lösningen. Vare sig du är en individ, en organisation, ett företag eller en regering så finns det många små steg du kan ta för att minska ditt ekologiska fotavtryck. Det är ett budskap som vi alla måste ta till oss.
Det framhåller FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon inför Världsmiljödagen den 5 juni.

Beroendet av kolbaserad energi leder till att en mängd växthusgaser släpps ut i atmosfären och leder till allvarliga klimatförändringar. Det visar den rapport som FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) släppte i fjol, tydligt.

De miljömässiga, ekonomiska och politiska följderna av klimatförändringarna är omfattande. Ekosystemen, allt från berg och hav till polerna och tropikerna – förändras i snabb takt. Lågt liggande städer riskerar att översvämmas, fruktsam odlingsmark blir öken och väderförändingarna blir allt svårare att förutse.

– Vi kommer alla att betala ett pris. De fattiga kommer att drabbas hårdast av väderrelaterade katastrofer och av stigande livsmedelspriser. Men även rika stater står inför en möjlig ekonomisk lågkonjunktur och ökade konflikter på grund av färre resurser. För att minska klimatförändringarna, utrota fattigdomen och nå ekonomisk och politisk stabilitet måste göra oss av med vårt beroende av kol, slår Ban Ki-Moon fast.

På uppdrag av PMU har konsulten Sadiki Byombuka från DR Kongo studerat miljöinsatser i Burundi, DR Kongo och Indien, samt besökt Sverige och mött representanter från PMU och samarbetsförsamlingar.

Till slutsatserna i den nya miljöstudien som presenterades under våren, hör att skolor, kyrkor och lokala grupper är nycklar i arbete för bättre miljö, och det är viktigt att utbilda ledare inom kyrkan, då människor lyssnar till och har förtroende för dem. Men i realiteten är det ofta andra frågor som prioriteras.

– När man arbetar med människor som lever i fattigdom, prioriteras ofta mat på bordet och utbildning, medan miljöfrågorna skjuts framåt, säger Sadiki Byombuka. Att skapa insikt om dess vikt är en utmaning.

I studien framhålls att insatser som trädplantering behöver kombineras med sådant som ger ekonomisk vinst för individen på kort sikt. Andra slutsatser är att långsiktighet i finansiering och tekniskt stöd behövs, liksom påverkansinsatser på högre nivå, och samarbete mellan civilsamhället och akademiska institutioner. Miljöpolicys bör vara konkreta och samtalet om miljö hållas levande.