Kyrkan ska förebygga våld i Kenya

Den 8 augusti hålls val i Kenya. De politiska spänningarna märks redan av i landet. PMU:s lokala partner jobbar nu aktivt med att förebygga våld i samband med valet.

Sedan 1992 när flerpartisystemet infördes har landet drabbats av våldsspiraler i samband med valperioderna. Värst var det år 2007 då 1 300 människor dödades och 600 000 tvingades fly från sina hem. Redan nu har de politiska spänningarna ökat i landet och många räds politiskt våld. PMU:s lokala partner FPFK jobbar med att förebygga politiskt våld under och efter valet. Kyrkan är en viktig aktör i det kenyanska samhället och FPFK har lång erfarenhet av att jobba med påverkansarbete och konflikthantering. Just nu tränar och utbildar man både kvinnliga och manliga ledare inom kyrkans nätverk om vikten av att människor godtar valresultatet, utan att ta till våld.

Matilda Hector