“Kyrkan spelar en avgörande roll för bestående fred i Sydsudan”

Fredsavtalet mellan president Salva Kiir och oppositionsledaren Riek Machar i Sydsudan skrevs i fredags på under hårt tryck utifrån. Flera avtal har brutits tidigare och rapporter har kommit om fortsatta strider. Situationen är kritisk i Sydsudan. Över 10 000 människor har dödats och omkring en miljon invånare har flytt sina hem sedan våldsamheterna bröt ut i december förra året.

– Kyrkan spelar nu en helt avgörande roll för bestående fred genom sin stabilitet och långsiktighet och sitt budskap om försoning säger Andreas Henriksson, handläggare för Sydsudan på PMU. Vår samarbetspartner SPC bygger broar av förståelse mellan de stridande parterna, men också mellan vanliga människor som ska leva tillsammans. Utan sådana insatser finns risk att konflikten eskalerar till ett folkmord likt det i Rwanda.

En insamling för Sydsudan pågår och tillsammans med SPC, Sudan Pentecostal Churches, genomför PMU insatser för fred. Ett led i detta arbete är att skapa forum för dialog mellan människor på gräsrotsnivå. SPC:s ledare Isaiah Dau har också flera gånger deltagit under fredsförhandlingarna på nationell nivå, så även inför det fredsavtal som skrevs under i fredags. I ett brev därifrån skrev han att situationen inte är enkel, att det råder mycket upprörda känslor. Han bad också om förböner.

Kenyanska Agnes Abuom, ledare för Kyrkornas världsråd, har också spelat en viktig roll som medlare under fredsförhandlingarna. Just nu finns hon i Sverige för att delta i Svenska Missionsrådets årsmöte.

Konflikten har hämmat livsmedelsproduktionen i Sydsudan och varningar kommer om att landet står på randen till en hungerkatastrof. PMU planerar för att bistå humanitärt med medel till vatten och sanitet genom samarbetspartnern IAS, International Aid Services. Dessutom planeras för en insats för jordbruksutveckling i Yei.

– Att effektivisera jordbruksproduktionen i de regioner som inte är direkt drabbade av konflikten, är en viktig strategi för att motverka livsmedelsbristen i landet, framhåller Andreas Henriksson.

PMU stöder också sedan många år tillbaka människors rätt till utbildning och organisering. Insatser finns i ett tiotal skolor på primär- och sekundärnivå, med att bland annat bland annat stärka lärare i deras yrkesroll. Flera hälsoprojekt finns också.

– Detta arbete bidrar till att bevara stabiliteten i de områden som ännu inte dragits in i konflikten, säger Andreas Henriksson. De mer oroliga områdena når vår partner i nuläget inte fram till. Ett skolprojekt finansierat med Världens Barn-medel, har inte kommit igång på grund av situationen, men de flesta insatserna finns i lugnare regioner och där fortsätter arbetet.

Var med och stöd insatsen!
För att ge en gåva till PMU:s insamling gå in HÄR.
Du kan också ge en gåva till PMU:s 90-konto, postgiro 90 00 50-6
Märk gåvan: Sydsudan
Eller sms:a SYDSUDAN till 72980 för att skänka 100 kronor eller sms:a SYDSUDAN200 för att skänka 200 kronor.

Tack för din gåva, den behövs!