Kyrkan viktig samarbetspartner för fred i Sudan anser biståndsministern

Medverkande under seminariet, som arrangerades av PMU, Svenska kyrkan och Svenska missionsrådet, var också Afrikanska kyrkorådets sändebud till Sudan, Samuel Kobia och den sydsudanesiske pastorn och författaren Isaiah M Dau.
Den 9 januari 2011 avgörs det i en folkomröstning om södra Sudan ska bli en självständig stat, eller landet ska förbli enat. Seminariet, som var en del av Kyrkornas Globala Vecka, hölls för att sprida kunskap om läget i landet och om den roll det civila samhället och kyrkorna spelar.

Detta var det första mötet för biståndsminister Gunilla Carlsson under denna mycket kritiska tid för Sudan, berättade hon under seminariet. Det är till stor hjälp att kyrkan ger ord och är ögon för det sudanesiska folket, menade Carlsson. Hon sade också att Sudan har hög prioritet hos regeringen och att Sudan är ett av de länder som tar emot mest humanitärt bistånd från Sverige, cirka 250 miljoner kronor per år, som främst går till södra Sudan och Darfur.
Isaiah M Dau framhöll att ett så stort stöd också förpliktigar att hålla de olika parterna i Sudan ansvariga och få dem att hålla sina löften. Hela det internationella samfundet måste stödja försoningsarbetet i Sudan, påtala orättvisor och politisk och religiös förföljelse och sätta press på parterna att acceptera och respektera resultaten från folkomröstningen.
Dau vädjade till det internationella samfundet att öka insatserna för utsatta och marginaliserade grupper i en situation där det pågår stora brott mot deras mänskiga rättigheter.

Dr Samuel Kobia har förutom den sudanesiska regeringen och SPLM (Sudanesiska folkets befrielserörelse i södra Sudan) mött FN, USA och EU. Enighet råder numera om att folkomröstningen måste genomföras. Även om många utsätts för hot kommer det att ske, förutspår han, liksom att det kommer att röstas för delning och bli ett helt nytt land.
Om det inte skulle bli en folkomröstning kommer parterna i södra Sudan att utropa ensidig självständighet, vilket skulle betraktas som ett förräderi av parterna i norr och då kan det bli krig. Ett sådant scenario måste omvärlden förbereda sig på, menade Kobia, som också han framhöll den svenska regeringens ansvar Ä som så stor bidragsgivare Ä att se till att detta inte sker.