Kyrkor i Zimbabwe antar uttalande om landets framtid

Evangeliska alliansen, katolska biskopskonferensen och Zimbabwes kyrkoråd, Zimbabwe Council of Churches, har antagit ett uttalande i samband med den politiska kris som landet just nu går igenom.

Kyrkorna påtalar att de problem landet nu står inför på ett djupare plan handlar om bristande förtroende för landets myndigheter och institutioner. Man ser också att demokratin har stagnerat. Istället för att angripa orsakerna till fattigdomen lämnas människor åt att förlita sig på nödhjälp utifrån, menar kyrkorna. De riktar också kritik mot regeringspartiet för att de har anspelat på etniska spänningar. Såväl myndigheter som det civila samhället, inklusive kyrkorna själva, har också bidragit till att förvärra situationen genom sitt tysta medgivande. Det civila samhället har fokuserat mer på överlevnad än på långsiktiga strukturella förändringar. Självkritiskt menar kyrkorna att deras egen profetiska röst in i samhället har tystnat. Också journalister som har underblåst hat för att sälja lösnummer får bära sin del av skulden, liksom i bredare mening hela det zimbabwiska folket, enligt kyrkornas analys.

I denna situation kommer kyrkorna med några tydliga uppmaningar:

  1. Bön för landet. Det behövs både kollektiv och individuell ledning framåt.
  2. Fred och frid. Kyrkorna uppmanar till att hålla huvudet kallt och inte låta rykten i sociala medier leda till våldsamheter.
  3. Respekt för mänskliga rättigheter. Just nu har armén kontrollen över landet, och kyrkorna uppmanar dem att hålla fast vid mänskliga rättigheter för att inte hämndlystnad och kortsiktig vinning ska ta över.
  4. En transitionsregering bör tillsättas. Militären menar att det inte är en militärkupp som pågår, och för att detta ska bli trovärdigt bör en legal övergångsregering tillsättas snarast.
  5. Nationell dialog. Det behövs en nationell framtidsprocess som kan samla alla olika delar av samhället, från kyrkan, akademin, det privata företagandet och den politiska sektorn för att gemensamt skapa det Zimbabwe som folket vill ha.

Med anknytning till 2 Krön 7:14 manar kyrkorna slutligen till försoning. På samma sätt som under kampen mot kolonialismen på 1960- och 70-talen kan alla i landet enas och sluta upp kring fred och försoning. Utan en sådan enhet är landet dömt att misslyckas med att hantera krisen, enligt kyrkorna.

PMU:s samverkanspartner Assemblies of God Zimbabwe är medlemmar i den evangeliska alliansen, Evangelical Fellowship of Zimbabwe.