Kyrkorna i Etiopien ber om förlåtelse för konflikterna


Evangeliska Alliansen i Etiopien ber folket om förlåtelse för att kyrkan inte lyckats göra tillräckligt för att förhindra de etniska konflikterna i landet, som fördrivit miljontals på flykt. Man har nu antagit en resolution för att ta itu med situationen.
– Resolutionen är mycket viktig för att rätta till missuppfattningar om etnicitet. Att visa på att det inte är någon skillnad på människor. Kyrkan måste förstå att det är en plats för mångfald, olika etniciteter och språk, säger pastorn Tsadiku Abdo som varit med och skrivit resolutionen.

I Etiopien finns 80 folkgrupper. Decennier av politik som byggt på etniska identiteter och etniskt definierat styrande regioner har bidragit till stor misstänksamhet och spänning mellan olika folkgrupper. De senaste åren har flera etniska konflikter eskalerat och tvingat omkring 2,4 miljoner människor på flykt inom landet.

Kyrkorna samlar människor från olika etniska grupper. PMU är partner med Evangelical Churches Fellowship of Ethiopia, ECFE, som samlar 25 miljoner människor inom olika samfund. De vittnar om att konflikter inom församlingar och mellan kyrkobesökare även förekommit. Under årets generalförsamlingsmöte lovade man att kyrkan på allvar nu ska ta itu med de aktuella utmaningar som Etiopien står inför. ”Som evangeliskt troende är vi ambassadörer för fred. Vi ska aldrig kommunicera hat och splittring” ”Vi tror att kyrkan är en fredsbudbärare och en plattform där budskapet om fred och försoning sprids”, står det i den gemensamma resolution som antogs under generalförsamlingsmötet i Addis Abeba.
– Vi tror att resolutionen kan påverka människors sätt att tänka och ge en biblisk förståelse för den roll vi har att spela som fredsmäklare, säger Tsadiku Abdo.

I resolutionen uttrycker ECFE sin djupa sympati för de som fördrivits från sina hem på grund av konflikter baserade på etniska skillnader. Man fördömer partiskhet och anser att man som evangeliskt troende bör behandla alla människor lika. ”Även om mänskligheten kan ha skillnader i hudfärg, kön, fysisk status, språk, kultur, födelseort, etnicitet och stam, så är vi övertygade om att dessa skillnader inte borde leda till meningsskiljaktigheter, hat och konflikter.”
– Resolutionen visar att kyrkan är till för alla. Att kyrkan inte bör ha fördomar mot någon typ av klass eller status, säger Tsadiku Abdo.

Förra året beviljades PMU nio miljoner kronor från Sida genom den svenska ambassaden i Etiopien till ett fyraårigt fredsprojekt som bedrivs i samarbete med ECFE. Johanna Bergsten som leder arbetet i fredsprojektet, tror att denna resolution kan få stor betydelse.
– ECFE visar med den här resolutionen att de menar allvar med att vara en kraft för fred i Etiopien. Sättet de ber om förlåtelse på, för att tidigare inte tagit tillräckligt stark ställning mot etnocentrism, visar på moget ledarskap och ger en ovärderlig grund för det fortsatta arbetet med projektet. Kristna rörelser i alla länder, även Sverige, borde inspireras, säger Johanna Bergsten.

I oktober har regeringen bjudit in till tre seminarier där man öppnar för dialog för att skapa fred. Johanna Bergsten kommer att representera PMU under ett av seminarierna.
– Mötena blir ett startskott för projektet gentemot allmänheten och andra institutioner i Etiopien. Vi planerar för samtal mellan olika grupper och jag hoppas att konkreta förslag och nya nätverk kommer att komma ur detta, säger Johanna Bergsten.

MATILDA NYAMAI