Kyrkorna i kampanj för fredliga mobiltelefoner

I Sverige köper vi varje år över tre miljoner mobiltelefoner. Metaller som används i tillverkningen, t ex koltan, tenn och tungsten, förvärrar och förlänger konflikter i en del av de länder de kommer ifrån. I Demokratiska Republiken Kongo pågår en konflikt som skördat flest offer sedan andra världskriget. En FN-rapport visar att inkomsterna från utvinningen av mineralerna bidrar till att finansiera striderna. Dessutom utvinns mineralerna ofta under mycket dåliga arbetsförhållanden.

Som konsumenter har vi ett ansvar men också en möjlighet att påverka och förändra. Kampanjen för konfliktfria mobiltelefoner går ut på att:

• Återvinna begagnade mobiltelefoner Ä genom att samla in och överlämna gamla mobiltelefoner till återförsäljare, begränsas gruvdriften och exploatering förhindras.
• Ställa krav på konfliktfria mobiltelefoner Ä överlämningstillfället ger möjlighet att visa handlarna att vi konsumenter bryr oss om förhållandena i produktionen

Den 15-22 november möts kyrkor och församlingar runt om i Sverige för att uppmärksamma dessa frågor i gudstjänst, bön och aktiviteter.

Kyrkornas globala vecka arrangeras av kyrkorna i Sveriges Kristna Råd och Svenska missionsrådet i samarbete med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, Studieförbundet Bilda och Sensus Studieförbund.

Läs mer om hur du kan engagera dig i kampanjen för konfliktfria mobiltelefoner på www.skr.org/globalaveckan eller ring 08-453 68 14