Läget akut i Sydsudan

Den humanitära situationen är akut i Sydsudan. Hundratusentals människor befinner sig på flykt. Tiotusentals människor har också dödats eller skadats i konflikten, som pågått sedan mitten av december förra året. Redan före striderna bröt ut var 3,1 miljoner invånare i behov av humanitärt bistånd, och situationen har nu förvärrats ytterligare. Allra hårdast drabbas barnen, varav många skilts ifrån sina föräldrar i samband med striderna.
PMU:s insamling för att bistå invånarna i landet fortsätter. Samarbetspartnern Sudan Pentecostal Church, SPC, spelar nu en viktig roll i att bistå de drabbade, bygga broar mellan de stridande parterna och verka för att konflikten inte ska förvärras utan en fredlig lösning nås så snart som möjligt.

Stöd de drabbade – ge en gåva här