Läget ännu kritiskt efter cyklonen Aila

När cyklonen Aila slog till i Bangladesh i maj förra året, blev hundratusentals familjer hemlösa. Genom PMU InterLifes humanitära insats tillsammans med sin bengaliska samarbetspartner, har flera tusen familjer fått mat och mediciner och 500 tält har förmedlades. Dessutom ingår reparation av 500 hus och 15 skolor.
Ä Insatsen kunde snabbt lindra den första nöden. Den hjälpte människor genom de första månaderna i de områden där vår samarbetspartner verkar, berättar Daniel Torén, missionär i Bangladesh. Visst finns det ett sort hål att täcka och det går inte göra allt, men ett gott arbete har gjorts.

Men trots att det snart gått ett år sedan katastrofen inträffade är läget fortfarande kritiskt.  Den flodvall som normalt förhindrar tidvattnet och floden att tränga in på låglandet har inte kunnat repareras i tid, eller har gått sönder igen så att vattnet stannat kvar på stora landområden.
Ä Enligt beräkningarna har 200 000 människor inte kunnat återvända hem. Medan 100 000 har emigrerat till städerna, bor 100 000 på flodvallar och utefter vägkanterna och har en oerhört svår situation, säger Daniel Torén.
Han berättar att man hade hoppats på rejäl assistans från stat och andra stora organisationer i landet, men att den tyvärr uteblivit.

Nu i mars beräknas dock reparationen av de 500 hus som ingår i projektet kunna starta, utifrån hur det ser ut i ett par torrare områden. Husen kommer att förses med nya plåttak. Därefter väntar renoveringen av skolor.
Ä Vi har hållit våra skolor igång, men många andra skolor är stängda, säger Daniel Torén.
För många fattiga familjer har fisken blivit räddningen under de månader som gått, berättar han:
Ä Det är ju ett område rikt på fisk. Många har nog kunnat sälja lite fisk och överlevt på så sätt. En del hjälper till att reparera flodvallen och får ris i utbyte. Andra har flyttat till städer. Tragiskt nog har kvinnor och flickor i vissa familjer fått prostituerat sig för att klara livhanken, enligt media.
Visst kan människor drabbas av apati inför den situation som råder, menar han, men betonar samtidigt att det finns mycket att lära av detta folk:
Ä Det finns nog inget folkslag av så segt virke som bengalerna, de är överlevnadskonstnärer. Man går vidare hur det än ser ut.
De få invånare som kunnat flytta tillbaka till sina landområden har förlorat allt. Såväl grödor som träd har dödats på grund av saltvattnet och det ser hemskt ut på sina håll, enligt Torén.
Ä Behoven är enorma när det gäller återbyggnad av flodvallen och vi bara hoppas att staten klarar av detta innan nästa monsun kommer. Gör den inte det så står man inför en ännu större kris och människor kommer att behöva omlokaliseras. Dessutom behöver folket bygga upp sina hus igen och börja om sina liv, konstaterar Daniel Torén.