Läkare från Kongo talar vid lanseringen av Panzirapporten

I helgen anländer Neema Rukunghu till Stockholm för en dryg veckas besök. Neema Rukhungu är läkare och medicinsk koordinator för det PMU-ledda SSV-projektet (Survivors of Sexual Violence) på Panzisjukhuset i Bukavu i DR Kongo och jobbar tillsammans med fredsprisnominerade gynekologen Denis Mukwege.

Det är nu tio år sedan SSV-projektet startade och Neema besöker Sverige i samband med lanseringen av den årliga Panzirapporten, som i år lägger extra fokus på det sexuella våldet. Neema har bjudits in som talare vid lanseringen som hålls den 18 mars på EU kommissionen i Stockholm, där temat är; “Hur länge ska förövarna gå ostraffade?”

Neema har jobbat i det PMU ledda SSV-projektet sedan 2007 och möter dagligen offren för våldet. Hon lyssnar till patienternas berättelser, lindrar deras smärta, men ser också hur brottet fortgår år efter år, utan att förövarna straffas, trots att sexuellt våld i konflikt är ett krigsbrott som inte saknar straffrihet. Hittills har mer än 19 000 kvinnor, barn och till viss del män, fått vård genom projektet till följd av att de våldtagits. Det sexuella våldet används som ett vapen i konflikten både av rebellgrupper och regeringsarmén, där olika parter strider för att komma åt de enorma naturtillgångar som landet tillhandahåller.

Förutom Neema, kommer även Pierre Schellekens, chef för EU kommissionen i Sverige att tala vid lanseringen. Detta efterföljs av ett panelsamtal där även Désirée Pethrus, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i utrikesutskottet samt Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet deltar.

Utöver lanseringen av Panzirapporten kommer Neema Rukunghu också att ha ett utbyte med radiologen på Danderyds sjukhus samt delta i en workshop med speciellt inbjudna.