Latinamerika

Det finns 100 miljoner gatubarn runtom i världen idag, varav 40 miljoner lever i  Latinamerika. Barn som lever på gatan, barn med funktionsnedsättningar och barn som tillhör ett urfolk är grupper som kanske aldrig ser insidan av ett klassrum. Antalet barn som inte får gå i skola minskade drastiskt under 2000-talet , men fortfarande saknar 58 miljoner barn i världen skolgång.
Genom att stötta familjer till utsatta barn ökar deras chanser att lära sig läsa och skriva. Utbildning är  en väg ut ur utsatthet och fattigdom och ger goda förutsättningar för ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

PMU:s samarbetspartner i regionen arbetar med att stötta en utbildning som inkluderar och inte exkluderar, i enlighet med det globala utvecklingsmålet 4 vars mål bland annat är att …”säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden”.
Emma Elofson är regionledare för Latinamerika.

För kontaktinformation, se här.

Region - Latinamerika Placeholder
Region - Latinamerika