Libanon

Libanon är ett land starkt påverkat av konflikten i grannlandet Syrien. Landet har, sedan kriget bröt ut 2011, tagit emot ca 1,5 miljoner flyktingar. Detta har medfört stora ansträngningar på det libanesiska skolväsendet. Libanons regering har gjort flera insatser för att utöka möjligheten för flyktingbarn att få gå i skolan, trots detta beräknas mer än 250 000 syriska barn stå utanför det formella skolsystemet. Allt för många barn tvingas växa upp utan att få gå i skolan. Även om libanesiska myndigheter har ökad kapaciteten, öppnat upp för syriska flyktingbarn att gå i skolan på eftermiddag, skriva in sig kostnadsfritt etc. kvarstår många hinder. 70 procent av de syriska familjerna i Libanon lever under fattigdomsstrecket och har inte råd att betala resan till skolan och/eller skolmaterial.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Rätt till utbildning för flyktingbarn
Globala mål: Mål 4
Här arbetar vi: Norra Libanon
Så arbetar vi i Libanon: I Libanon arbetar PMU tillsammans med lokala partner för att stärka flyktingbarns rätt och tillgång till utbildning men också till lek och meningsfull fritid. Genom att även jobba med libanesiska barn och familjer stärker våra insatser integrationen och tilliten i samhället.

 

Hanna Toorell handlägger våra projekt i Libanon.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

No results found. You can try to choose other options in Filter Area.