Lindgren föreläste på diplomatprogrammet

Hur hör religion och utveckling ihop och vilken betydelse har religiösa aktörer i förändringsarbetet? Detta var direktor Niclas Lindgren inbjuden att berätta om för blivande diplomater.   

PMU var tillsammans med Josephine Sundquist från Sida och Johan Gärde från Ersta Sköndal inbjudna att föreläsa på UD:s diplomatprogram om relationen mellan religion och utveckling, och vilken roll religiösa aktörer spelar i förändringsprocesser. Diplomatprogrammet riktar sig till framtidens utrikesförvaltning som är en del av Regeringskansliet.

Direktor Niclas Lindgren som representerade PMU, föreläste med utgångspunkt från PMU:s arbete i Kenya. Han berättade om kyrkans viktiga roll i arbetet för att motverka skadliga kulturella traditioner som könsstympning.
– Om man ska kunna komma åt djupgående kulturella förändringar så behöver det göras inifrån kulturen. Det är inte något som kan pådyvlas någon utifrån. Jag berättade om hur effektiv vår samarbetskyrka är i sitt arbete i masaai-kulturen just därför att de är ”kyrkan mitt i byn”, och därmed är del av den lokala kulturen. När kyrkans ledare säger att kvinnlig könsstympning är en skadlig kulturell tradition som behöver förändras, så utgör det inte något hot för folket, säger Niclas Lindgren.
Kyrkan har möjlighet att på ett framgångsrikt sätt etablera nya kulturella mönster och initieringsriter när barn ska bli vuxna.
– Det är viktigt att se att förändring både kommer underifrån genom att kulturer byggs om, och uppifrån genom strukturella förändringar och lagstiftningar. I fallet Kenya finns det en tydlig lagstiftning mot könsstympning, men om inte denna förändring samspelar med förändring underifrån sker ingen reell förändring i människors beteende, förklarade Niclas.

De blivande diplomaterna visade stort intresse för frågan.
– Vi hade goda samtal om vikten av att vi fördjupar oss i hur religion och utveckling hänger ihop, säger Niclas Lindgren.

MATILDA NYAMAI