Lindgren under Rådslaget: “Vår kallelse att bekämpa världens orättvisor står fast”

Under Rådslaget i fredags för Pingst – fria församlingar i samverkan, ägnades en stund åt PMU:s situation i förhållande till att Sida sagt upp ramavtalet. På plats fanns PMU:s revisor Jonas Grahn från PwC , som tog tillfället i akt att kommentera att Sida anser att det finns brister i den interna kontrollen och redovisningen.

– Vi anser att PMU har en mycket god internkontroll och känner inte alls igen oss i den beskrivning som Sida ger, sade han. När verksamheten förändras gäller det att hänga med och PMU har stått inför tuffa utmaningar, men under de senaste åren har en enorm mängd åtgärder vidtagits för att få rätsida på det som släpat efter.

När Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst, välkomnade PMU:s direktor Niclas Lindgren upp på podiet, var det med orden:

-Nu behövs du mer än någonsin och vi är mycket glada att det är du som håller i ratten på denna skuta.

Själv framhöll Niclas Lindgren att orsaken till att PMU fortsätter sitt arbete, är den starka kallelse som finns att verka i en värld som ännu är orättvis.

– Vi tycker inte heller att Sidas kritik håller och ifrågasätter deras argument, sade han. Men vi har dialog med dem för att komma fram till varför våra bilder inte överensstämmer.

Lindgren berättade att Sida förlängt ramavtalet med tre år för att ge möjlighet att ställa om verksamheten och att en tid av strategiskt arbete nu ligger framför.

– Det har sagts att när en storm piskar upp vattnet så syresätts det och nu har vi ett gyllene läge att bestämma hur vi vill bygga vårt arbete framåt. Världen är fortfarande orättvis och vår kallelse har inte förändrats, sade han och fortsatte:

– Sedan vi berättade för våra samarbetspartner om Sidas beslut, och att det delvis skulle beror på att vi primärt arbetar på individnivå, och utan att uppnå tydliga samhällsresultat, så har det rasat in omkring 60 brev, varav många från myndigheter i andra länder, som berättar en helt annan bild om oss. Den visar att vi inte har något att skämmas för, och att vi uppnår fantastiska resultat på många platser.

Under fredagens rådslag presenterades också förslaget att bygga om strukturen för framtida missionsarbete inom Pingst Internationellt, som svar på dagens utmaningar. De regionråd som i dag finns ska enligt förslaget ersättas med aktionsnätverk samt fem regionledare i fält och fem i Sverige. Dessutom ska en årlig missionskonferens införas.

Tanken med aktionsnätverken är att lättare kunna fokusera insatser, få större flexibilitet och snabbhet och mer handlingskraft, samt att inspirera och utmana fler individer och församlingar till missionsarbete. Pingst Internationellt fick i uppdrag att arbeta vidare på detta spår.

Läs artikel om breven från myndigheter i samarbetsländerna

Läs artikel om PwC:s respons på Sidas beslut