Livslängden ökar och minskar

Men i vissa länder i Afrika söder om Sahara sjunker istället medellivslängden till följd av hunger och fattigdom, men kanske framförallt aids. I flera länder har medellivslängden det senaste decenniet sjunkit till 40 år eller lägre.