Lokala aktörer ofta livsavgörande

Jordbävningen i Nepal, torkan i Västafrika, kriget i Syrien Ä det är bara några av de 20-talet insatser där PMU genom lokala partners nått fram till människor som annars inte hade fått den akuta hjälp de behöver. Ofta är det lokala aktörer som är först på plats när en katastrof inträffar och som fortsätter finnas kvar i landet efteråt. Många gånger är det också de lokala aktörerna som stannar kvar i landet vid krigs- och konfliktsituationer. De finns i kontexten och samhället innan det humanitära behovet uppstår, de kan språket, förstår kulturen och har bättre möjlighet att ta sig fram till otillgängliga områden. Ändå går bara 1,6 procent av det totala humanitära biståndet till lokala aktörer. Den största delen går till internationella organisationer och FN organ. Det visar World Disaster Report 2015, som lanserades i november.

För PMU:s humanitära koordinator Jessica Hedman som i veckan kom hem från ett besök i Nepal, har de lokala aktörernas betydelse vid en katastrofsituation blivit extra påtaglig. Trots att de själva var drabbade av jordbävningen i april och fortfarande har efterskalven ständigt hängande över sig, så var det de lokala aktörerna som nådde ut till otillgängliga byar dit hjälpen aldrig annars hade nått.  
– Våra partners är först på plats, och de räddar liv genom att göra insatser som snabbt når fram, även i otillgängliga områden. Människor som inte skulle haft mat och tak över huvudet fick det tack vare våra lokala partners. De har också varit en röst för de människor som lever i otillgängliga områdena. Om vi inte haft dessa lokala partner på plats i de områdena, så hade de här människorna inte haft en röst eller fått den hjälp de nu fått.
– Men de hade inte möjlighet att göra en lika stor insats som de hade önskat att göra på grund av bristande finansiering. PMU och svenska givare säkerställde snabb finansiering, säger Jessica Hedman och tillägger att det nu är de lokala aktörerna som finns kvar efter katastrofen och bygger upp samhället igen.

Ett tydligt problem som Jessica såg och som också framkommer i rapporten är svårigheten att få fram finansiering. Det är helt enkelt för komplicerat för lokala aktörer att veta hur de kan söka medel.
– Genom FN kan man till exempel få filtar, verktyg, mat och frön, men det är svårt för dem att veta hur de kan ansöka om detta. Det är komplicerade administrativa system, förklarar Jessica.
PMU jobbar med att stärka lokala aktörer och bygga upp deras kapacitet så att de snabbt kan hjälpa till vid en nödhjälpssituation. Men för att bli mer effektiva behöver samspelet mellan internationella och lokala aktörer stärkas i framtiden.
– Internationella organisationer behöver finnas där som stöd för lokala organisationer, de kan ha det helikopterperspektiv som en lokal aktör inte har. I konfliktsituationer kan en mer neutral icke-lokal organisation vara nödvändig.

I maj nästa år kommer världens humanitära aktörer att samlas för en konferens i Istanbul. Där ska man diskutera hur man kan jobba mer effektivit för att få ut hjälp vid en humanitär katastrof. Jessica är hoppfull inför konferensen och tror att lokal aktörer kommer få en stärkt status i framtiden.
– Jag tror att man mer och mer kommer lyfta fram rollen och betydelsen av lokala aktörer.