Luciakandidaten Theres lyfter PMU:s nutritionsprojekt i DR Kongo

Theres Vastad är 31 år, kommer från Huddinge och studerar sång på Jazz, Rock och soul på Kulturama. Hon är i grunden förskolelärare och jobbar idag på en gruppbostad för vuxna autister. I framtiden vill hon hjälpa människor i sitt arbete och ägna sig åt musiken på fritiden.

Som kandidat till Sveriges lucia 2012 är Theres uppgift att sprida ljus och omtanke och belysa svåra situationer, i samarbete med Världens Barn.

– När vi fick välja ett presonligt profilprojekt kändes mat och vård till undernärda barn i DR Kongo självklart för mig. Att få sina grundläggande mänskliga behov tillfredställda är en förutsättning för att kunna kämpa vidare, säger Theres. Det finns också en långsiktighet och hållbarhet i PMU:s projekt som jag tilltalas av.

Oron och konflikterna i DR Kongo skapar stora försörjningsproblem och genom samarbetspartnern Cepac stöder därför PMU flera nutritionscenter där barn och ammande mammor får näringsriktig mat och vård. Människor rustas också för att klara framtiden bättre.

– Förr handlade lucia mest om utseende, men i dag ligger fokus istället på lucias uppgift. Det känns väldigt bra att få vara med och påverka så att människor som är utsatta får det bättre. Jag kommer nu att satsa på att berätta om vem jag är och varför jag valt detta projekt och hoppas att många ska inse hur viktigt ändamålet är, säger Theres.

Genom att SMSa lucia theres till 72970 stödjer du organisationen Världens Barn. SMS:et kostar 25 kr.

Läs mer om lucia 2012 och Världens Barn här

Läs mer om PMU:s nutritionsprojekt och Världens Barn här