Mali

Mali är ett land rikt på språk, etniska grupper, historiska monument och traditioner. Länge har olika folkgrupper levt i fredlig samexistens men de senaste åren har präglats av våldsamma konflikter mellan olika grupper, särskilt i norra Mali. Många lever av jordbruk eller boskapsskötsel, något som försvåras av klimatförändringar. Gamla sedvänjor som präglar kvinnors och flickors liv är kvinnlig könsstympning och tidiga äktenskap.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden: Byutveckling, hälsa och jämställdhet.
Här arbetar vi: PMU:s samarbetspartner arbetar i södra och centrala Mali (Koulikoro, Ségou och Mopti)

Så arbetar vi i Mali Vår partner söker framförallt hjälpa människor på platser som saknar skolor, sjukhus och andra institutioner. Man satsar på byutveckling med olika komponenter: kurser i alfabetisering där man även undervisar om och diskuterar frågor som rör hälsa, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, faran med könsstympning och för tidiga äktenskap. Detta knyts till kurser i att administrera en liten inkomstgenererande aktivitet och tillgång till en mikrokredit. Man organiserar även byutvecklingskommittéer och samtalar med byledare för att dessa ska förändra sina attityder till kvinnors och barns rättigheter.

 

Eva Skog handlägger våra projekt i Mali.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

Mänskliga rättigheter och byutveckling

Mänskliga rättigheter och byutveckling

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande rättighet som många kvinnor inte har fått eftersom de aldrig gått i skolan. Genom detta projekt arbetar man för att ändra på den situationen och ge kvinnor färdigheter genom alfabetiseringsklasser. Där får de även kunskaper om andra ämnen som ger dem möjlighet att själva förändra sina liv. Lärarna har fått undervisning om miljöfrågor och kvinnors mänskliga rättigheter. Dessa ämnen diskuterar man i grupperna och kvinnorna börjar agera på det de lärt sig. De får även tillgång till små mikrokrediter att investera i sin egen verksamhet. Även i detta projekt har man startat bykommittéer där män deltar i seminarier kring byutveckling, ledarskap och kvinnors rättigheter. Detta leder steg för steg till förändrade attityder kring kvinnors plats i samhället.
Projekt: 22815011 Huvudområde: Jämställdhet Geografiskt område: Tre regioner i Mali: Koulikoro, Ségou och Mopti Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu de Mali, Bamako Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Kvinnokooperativ för hälsa och försörjning

Kvinnokooperativ för hälsa och försörjning

På många platser i landet saknas tillgång till sjukvård. Det här projektet arbetar med att ge människor i ett antal byar mer kunskap om hälsa och mänskliga rättigheter, såväl ledare som befolkningen i stort. Man har motiverat byborna att tillsätta bykommittéer som ska verka för att utveckla sina egna samhällen och samarbeta med de 20 kvinnokooperativ som också skapats. Inom dem får ett tusental kvinnor undervisning om miljöfrågor, mänskliga rättigheter och hur man förbygger sjukdomar. Man pratar mycket med både byledare och kvinnor om de negativa effekterna av könsstympning. Kvinnor från olika folkgrupper möts inom dessa kooperativ och har börjat umgås och samarbeta. De har fått tillgång till mikrokrediter som de investerar i små inkomstgivande aktiviteter.
Projekt: 22815001 Huvudområde: Byutveckling 2, hälsa Geografiskt område: Städer och byar i regionen Mopti i centrala Mali Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu de Mali, Bamako Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer