Många goda resultat av PMU:s arbete

– Minst 3316 grupper som arbetar med demokratifrågor har bildats, med minst 60 000 medlemmar.

– 6655 mangyaner har registrerats som medborgare i Filippinerna och får nu bland annat rösta.

– Antalet kvinnliga lärare inom samarbetspartnerns alla primär- och sekundärskolor i DR Kongo har höjts från 25 % till 36 %.

– Minst 413 000 människor har nåtts av information om hiv.

– Minst 75 000 personer har klarat examen i alfabetisering och därmed fått ökade läs- , skriv- och räknekunskaper som de använder i det dagliga livet.

– Fler än 70 000 personer har fått hjälp till förbättrad försörjning.

– 8,36 miljoner träd har planterats i Burundi.

– I Uganda har 1350 personer fått träning i demokratiska planeringsprocesser och representationen av kvinnor och ungdomar har ökat inom beslutande organ hos partnern.

Läs mer om PMU:s resultat i kommande nummer av tidningen PMU nu