Många hjälpta i insats för Etiopien

Tusentals människor har fått hjälp med mat genom de insatser som PMU gjort i samarbete med pingstförsamlingarna i Värnamo och Jönköping. Men än finns stora behov och de kan komma att öka i takt med att en ny katastrof befaras vara på ingång.

Tidigare i år har PMU rapporterat om att Etiopien drabbades av den värsta torkan på 50 år. Tio miljoner människor var i akut behov av hjälp i form av vatten och mat. Sex miljoner barn tvingades att sluta skolan till följd av att de flyttade i jakt på mat eller på grund av att familjen inte längre hade råd att betala skolavgiften.
PMU drog snabbt igång en insamling tillsammans med pingstförsamlingarna i Jönköping och Värnamo. Genom de insatser som hittills gjorts genom EMWACDO och EHBC, har 3424 personer i Oromiya regionen fått del av matutdelning. I oktober kommer man också påbörja byggandet av dammar och borrandet av brunnar i Borena, för att förse 7000 människor med säker tillgång på vatten. Det kan också komma att bli aktuellt att göra en utdelning av utsäde till sårbara familjer i Oromiya regionen, eftersom många nu ätit upp utsädet i brist på annan mat.

Landet har nu fått regn, men man beräknar att det finns 50-procents chans att El Nino följs av La Nina. Detta innebär att skördar återigen kan komma att utebli och matosäkerheten öka. Till följd av klimatförändringarna sker också översvämningar i allt större utsträckning än tidigare och skyfall kan komma att förstöra skördar. Under det kommande året kommer behovet av externt stöd för mat, försörjning och återuppbyggnadsinsatser vara fortsatt stort. PMU planerar för fortsatta insatser så att landet ska kunna återhämta sig.
– Som det ser ut nu kommer vi fortsätta att förse människor med vatten, men också dela ut utsäde. Våra partners har också indikerat behovet av att stödja självhjälpsgrupper för att säkra en mer långsiktig försörjning, säger Jessica Hedman, humanitär programhandläggare på PMU.

Matilda Hector