Många modiga firade Globala veckan

Skapelsefred byggs inte med vapen var temat för veckan som firades 14-21 november. Under december och januari görs en utvärdering av årets aktiviteter och utfall, men redan nu kan det konstateras att veckan varit en framgång. Både antalet aktiviteter som arrangerats av lokala församlingar och kyrkor samt den uppmärksamhet veckan fått i media har ökat från föregående år.

Inom ramen för veckan anordnades också Politikerutmaningen, en mejlkampanj där individer uppmanat ledamöterna i Exportkontrollrådet att stoppa svensk vapenexport till länder som kränker mänskliga rättigheter. 442 personer har deltagit i kampanjen, och många av dessa namn har samlats in under ekumeniska fredsgudstjänster som arrangerats under veckan.

Mycket finns dock kvar att förändra vad gäller svensk politik för vapenexport, menar Sofia Walan som är projektsekreterare för Kyrkornas globala vecka.
-Vi gläds åt ett stort engagemang och en fantastisk mångfald av aktiviteter från norr till söder under årets Globala vecka, säger hon. Samtidigt kvarstår det faktum att Sverige exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter och att den samlade exporten ökar kraftigt. Därför måste vi fortsätta belysa dessa frågor!

Ett av många guldkorn bland aktiviteterna är det “Matmöte” som genomförts i Västerås. Kvällens slogan var Fred – vid bordet, mellan oss och jorden, mellan trossyskon och uppslutningen var god till denna middag där förrätten serverades i Vår frus katolska församling, huvudrätten i Sparvens församlingshem och desserten i S:t Koriakos syrisk-ortodoxa kyrka.

Mer information: Kyrkornas Globala Vecka