Många ukrainare nådda med information om hiv/aids

Ett utbrett narkotikamissbruk har lett till en dramatisk ökning av hiv och aids i Ukraina, som hör till de hårdast drabbade länderna i Europa. Tillsammans med den lokala samarbetsorganisationen Christian Rehabilitation Centres Association och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm har PMU InterLife under tre år drivit ett projekt för att öka kunskapen om hiv och aids i landet, samt att öka missbrukares tillgång till rådgivning och möjlighet att bli hiv-testade. Seminarier har hållits där totalt 123 personer knutna till församlingar och rehabiliteringscentrum utbildats för att i sin tur träna 600 personer som arbetar med rehabilitering.

Ä Många av dem som utbildats är själva före detta missbrukare och några av dem lever med hiv. Det känns som ett sunt sätt att arbeta, att människor som själva varit med och vet vad det handlar om används som viktiga resurser i detta arbete, säger Anna-Lena Hansson, handläggare för Eurasien på PMU InterLife. Totalt ligger budgeten för projektet, som slutrapporterades i december, på 640 000 kronor, och det har till stor del byggt på volontära insatser.

Cirka 98 kyrkor har besökts och drygt 31 000 medlemmar har fått information. Av dessa kyrkor har 37 valt att lägga in ämnet i sin bibelskoleundervisning.
Ä Hiv och aids är ett väldigt tabubelagt ämne. Många ser ner på de människor som drabbats och uppfattningen att det är ett Guds straff lever kvar fortfarande, berättar Anna-Lena Hansson.

Man har också varit ute i skolklasser och informerat drygt 33 000 elever om drogmissbruk och att det kan leda till hiv/aids. Eleverna har fått fylla i en enkät före informationen och efteråt har de fått lämna svar på samma frågor igen. Dessutom har över 2 300 föräldrar och 940 lärare nåtts med information.

Inom projektet har 120 000 broschyrer och 300 häften med information tryckts upp och 1000 CD-skivor har delats ut i skolor och på samtalscenter.
Ä Projektet har blivit känt och uppskattat av allmänheten genom tidningsartiklar, tal i offentliga sammanhang och tv-sända rundabordssamtal, säger Anna-Lena Hansson.

Det har också startats 87 center där totalt 40 000 människor erbjudits rådgivning. Där kan man få samtalsstöd i samband med att man testar sig för hiv/aids. Utbildad personal finns till hands för att ge råd och uppmuntra dem som befinner sig i riskzonen att testa sig.

Utifrån det arbete som gjorts kan man urskilja att människor tar till sig informationen och att den leder till ett förändrat beteende.
Ä Vi bedömer att projektet gett stor effekt framför allt för de redan drabbade, som blir bemötta på ett bättre sätt. Förhoppningsvis bidrar det också till att smittospridningen bromsas. I skolorna har de unga fått bättre kunskap om hur de ska förhålla sig och skydda sig mot smittan och i kyrkan kan man se att stigmat kring hiv/aids lyfts något, säger Anna-Lena Martynova Hansson.

En ansökan förbereds nu för ett nytt informationsprojekt om hiv och aids i Ukraina med start nästa år. Projektet beräknas pågå under tre år.