Mångmiljonansökan till SMR inlämnad

Idag har PMU lämnat in sina första ansökningar till Svenska Missionsrådet, SMR, för medel för fattigdomsbekämpning, och för kommunikationsarbetet i Sverige.
– Det är första gången som vi söker medel för dessa delar av vårt arbete från SMR, då vi tidigare haft ett direktavtal med Sida, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

Idag överlämnade PMU två ansökningar till Svenska Missionsrådet, SMR, om stöd för arbetet 2018-2019. Det är bara den humanitära avdelningen som tidigare ansökt om stöd via SMR.
PMU:s ramavtal med Sida avslutades 2014, men PMU fick ändå ett treårigt avtal för att kunna omorganisera finansieringen. Genom ramavtalet fördelades pengar direkt till PMU utan mellanhänder. Men från och med 2018 har PMU istället nu sökt Sida-finansierade bidrag via SMR, för både projektverksamhet och kommunikationsarbete.
– För utvecklingssamarbetet med lokala partner runt om i världen söker vi om 61 miljoner kronor för 2018 och 61 miljoner kronor för år 2019, totalt 122 miljoner kronor, säger Niclas Lindgren.
Pengarna ska gå till 72 pågående projekt för fattigdomsbekämpning i 21 länder, där PMU samverkar med 28 lokala partner. I ansökan finns också 14 helt nya insatser med.

För kommunikationsarbetet i Sverige ansöker PMU om 4,5 miljoner kronor fördelat på åren 2018-2019.
– I ansökan har vi valt att fokusera och vässa kommunikationsarbetet, en förändring som jag bedömer kommer att påverka både insats och resultat mycket positivt. I arbetet med att förverkliga Agenda 2030 och de nya globala målen har vi som kyrkor en enorm potential och betydelse, det är ett av de teman vi valt att jobba med under den kommande perioden, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikations- och insamlingschef på PMU.

Matilda Hector