Maria Bard i P1-intervju om den politiska situationen i DR Kongo

Striderna i östra DR Kongo hör till de konflikter i världen som pågått under längst tid och skördat flest människoliv. Rebellgruppen M23 har under ett års tid lett ett uppror som lett till stora flyktingströmmar och en förvärrad humanitär situation. Förhoppningen är att ett fredsavtal ska skrivas under den 15:e mars, där M23 får amnesti och erbjuds en plats i Kongos armé.

Maria Bard, kommunikatör på PMU, har nyligen kommit hem från Kongo och intervjuades i går eftermiddag av Studio Ett, P1. Hon berättade bland annat att fler kvinnor som utsatts för övergrepp kommer till Panzisjukhuset från gränsen mellan Nord- och Sydkivu, som en följd av konflikten och att förövarna tillhör såväl M23 som regeringsarmén. En annan följd av den långa konflikten är att DR Kongo har bland den högsta mödradödligheten i världen.

Under sitt senaste besök i landet samtalade Maria Bard med flera människorättsorganisationer om situationen i landet:

– Jag tyckte mig se en ny vilja från ett civilsamhällesperspektiv att vara med och skapa en förändring och avkräva från regeringen att den faktiskt ställer sig på befolkningens sida, samtidigt finns en rädsla för repressalier och attacker, säger hon.

– Jag såg en ny frustration, men också en vilja att organisera sig och arbeta strategiskt för en förändring.

Om det blir ett avtal, kommer det att hjälpa befolkningen?

– Ja, M23 är en av de mest destabiliserande faktorerna i regionen, så det är klart att det har en inverkan för människors liv i vardagen, inte minst utifrån de konflikter vi ser just nu. Men långsiktigt behövs det en rad mer ingående lösningar där flera olika aktörer behöver vara inblandade såsom det internationella samfundet och de regionala regeringarna.

Hör hela inslaget i Studio Ett här

Ge en gåva till Vårkampanjen för mödrahälsovård i DR Kongo här

Läs TT:s intervju med Grace Rehema Muhima, läkare vid Panzisjukhuset här

Läs tidningen Dagens intervju med Muhima om Panzirapporten här