Maria Bard intervjuas i Musikhjälpen

Musikhjälpen sänds i år för tionde gången. Från en glasbur på Gustav Adolfs torg i Göteborg sänds dygnet runt mellan den 9 och 15
december i i P3 och på SVT Play. Pengar samlas in till Radiohjälpen i arbetet för rätten till mödrahälsovård.

I morgon, tisdag, medverkar Maria Bard, kommunikatör på PMU, klockan 9.00 i sändningen. Hon kommer att berätta om vad PMU gör inom området mödrahälsovård. Bland annat har hon arbetat vid Panzisjukhuset i DR Kongo, där många kvinnor får vård efter svåra förlossningsskador som fistlar.

– Den bristande mödrahälsovården är ett allvarligt
hinder för dem att göra sin röst hörd och delta i arbetet för fred och
utveckling. En av 30 kvinnor i DR Kongo riskerar att dö på grund av bristande mödrahälsovård i landet, berättar hon.

Totalt dör varje dag 800 flickor eller kvinnor i samband med graviditet
eller förlossning i världen. Tjejer mellan 15 och 20 år löper störst risk att
dö. Fattigdom, brist på information och långa avstånd till sjukhus är vanliga
anledningar till att många kvinnor i låginkomstländer föder i hemmet och mindre än hälften får hjälp av en utbildad barnmorska vid förlossningen.

Att minska mödradödligheten är FN:s femte milleniemål, men i dagsläget är
det detta mål som är längst ifrån att uppnås. Kodjo Akolor, Emma Knyckare och Sarah Dawn Finer leder årets Musikhjälpen och sammanlagt medverkar ett hundratal artister och gäster under veckan.

Läs mer här