Måste tala kyrkans språk för att nå utveckling

En rapport har släppts som visar på vikten av att tala ett teologiskt språk för att nå utveckling i samhällen där kyrkan spelar en viktig roll. Intervjuer har gjorts med kyrkoledare i Afrika. PMU var med vid ett online seminarium och diskuterade frågan.

I samarbete med Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) har PMU släppt en ny rapport om pingstkyrkors engagemang och perspektiv på centrala frågor i utveckling med utgångspunkt från tre fokusområden – byggandet av fred, jämställdhetsarbete och engagemang för miljö och klimat. ALT har gjort intervjuer i Tanzania och Etiopien med några av PMU:s samarbetskyrkor för att belysa kopplingen mellan kyrka och samhällsutveckling och samhällsengagemang.

I samband med att rapporten släpptes hölls ett online seminarium med rapportförfattarna Ulrik Josefsson och Fredrik Wenell. Rapporten presenterades och därefter diskuterades dess slutsats av en panel bestående av rapportförfattarna, Kristin Elmquist, policyrådgivare på PMU samt Mikael Jägerskog, policychef på PMU. Samtalet handlade bland annat om betydelsen av teologi som grund för social förändring i de studerade kyrkosamfunden och reflektioner kring utmaningar och möjligheter med pingstkyrkor som förändringsaktör.
– Rapporten visar på vikten av att inte bara tala ett rättighetsbaserat språk utan också ett teologiskt språk när vi vill agera för förändring i kyrkliga kontexter. I det arbetet kan PMU spela en viktig roll, säger Kristin Elmquist.

* Bilden är från Etiopien men har inget med studien att göra.

MATILDA NYAMAI