Mat och tält till Mauretanien

Torka och politisk oro i grannlandet Mali har skapat en mycket svår situation och antalet flyktingar i området har stigit från 71 000 i juni, till 106 000 i september. PMU:s samarbetspartner Espoir vittnar om problem med hygien och hälsa i lägren, samtidigt som det är brist på mat. Den stora flyktingströmmen ökar trycket och skapar spänningar och otrygghet.
Från början riktade sig insatsen för invånarna till 200 familjer och 100 tält förmedlades, men i takt med att behoven ökat har insatsen utökats. Espoir arbetar också med att stärka människors kapacitet inför framtiden, genom utbildning och inkomstbringande aktiviteter.

Behoven är stora och PMU:s insamling “Torka i Afrika” fortsätter.