Mat varje dag till 40 000 barn i Haiti

Det har nu gått nästan ett år sedan den stora jordbävningskatastrofen i Haiti, men invånarna behöver omvärldens stöd under lång tid framöver för att bygga upp sin tillvaro igen. Situationen har förvärrats genom den senaste tidens utbrott av kolera.
PMU:s samarbetspartner Convoy of Hope fortsätter sitt arbete i landet och i januari nästa år görs ett besök i det jordbävningsdrabbade området av Lennart Nolvall, humanitär koordinator på PMU och Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef.

Koleran har den senaste månaden skördat över tusen dödsoffer och uppåt 20 000 människor har insjuknat enligt landets hälsoministerium.
Ä Vi har utökat förmedlingen av rent vatten och vattenfiltreringsenheter via vår partner i landet, för att bistå i denna situation, berättar Albert Walsweer, direktor för Convoy of Hopes Europaavdelning.
Convoy of Hope, som är en humanitär organisation inom den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God, har arbetat i Haiti i flera år. PMU är med som delfinansiär i det humanitära arbete med matdistribution och återuppbyggnad som sker utifrån en treårsplan, med fokus på skolbarnen. Bland annat byggs skolor och föreningslokaler upp. Mat förmedlas också till allt fler barn.
Ä Vid årsskiftet räknar vi med att 40 000 barn per dag får mat. Vi har genomfört en stadig utökning av antalet skolor och barn som nås genom våra nutritionsprogram som en åtgärd efter jordbävningen, säger Albert Walsweer.

Convoy of Hope har också påbörjat byggandet av ett nytt större förrådsutrymme som gör det möjligt att bistå fler barn med mat, men också att bygga upp en buffert inför framtida behov, exempelvis om fler katastrofer inträffar.