Mauretanien i akut nödsituation

Mauretanien, som till stor del är täckt av öken, har inte haft något ordentligt regn sedan 2016. Torkan gör så att människor ofta ställs inför det svåra valet att ge antingen sina barn eller boskap mat, vilket gör att mängder av djur ligger döda längs med vägarna eftersom det inte finns tillräcklig med mat och vatten. Under sommaren 2018 har PMU stöttat en insats som har gett matpaket till 8400 familjer, och nu har en andra insats satts igång då behoven är mycket stora.

PMU:s partner i Mauretanien har, genom flera års utvecklingsarbete bland de mest utsatta i samhället, förvandlat människors liv och kan visa på långsiktiga och hållbara resultat. Tack vare det är vi tillsammans en av få aktörer som kan möta de humanitära behoven som nu uppstått i landet. I de specifika områdena som vi nu behöver gå in i med akut matutdelning är vår partner en av få som finns på plats.

Den humanitära insatsen går ut på att fattiga hushåll ska få matransoner under den mest kritiska situationen för att överleva till nästa skörd.

Genom att erbjuda mathjälp kan vi rädda liv och lindra nöden, men även förebygga effekterna av torkan för de mest utsatta grupperna i landet. Vår partner har en unik möjlighet att nå ut, men vädjar om snabbt stöd för att inte situationen ska förvärras ytterligare.

Därför behöver vi Ditt stöd för att det ska bli möjligt!

Ge en gåva
När du ger en gåva hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer här.

 

VAR MED OCH RÄDDA LIV I MAURETANIEN

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “Mauretanien”

swish
Skicka din gåva till 9000506, märk gåvan “Mauretanien”.

swish
Sms:a: MAURETANIEN till 72 980 för att ge 100 kr.

Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!