Mauretanien

Mauretanien står inför stora utmaningar både vad gäller demokrati och fattigdom men även torka och tidvis svält. Stora delar av befolkningen i Mauretanien är mycket fattiga. Framförallt kvinnor har svårt att få en plats i samhället. Här vill PMU tillsammans med vår lokala samarbetspartner öka människors möjlighet till ett värdigt liv.
Vi jobbar framförallt med att utbilda kring mänskliga rättigheter och demokrati, samt att stärka kvinnors möjlighet till försörjning och läs- och skrivkunskaper. Genom en starkare position i samhället kan kvinnor få en mer jämlik plats i både familj och samhälle.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Huvudsakliga arbetsområden:
Globala mål: Huvudsakligen med 1, 2, 4 och 16.
Här arbetar vi: I både små byar och storstäder runtom i landet.
Så arbetar vi i Mauretanien:
I försörjningsarbetet i Mauretanien skapas självhjälpsgrupper, som med alfabetisering, utbildning och tillgång till mikrokrediter, ger kvinnor möjlighet att kunna försörja sig och sin familj, skicka barnen till skolan och få mer att säga till om i hemmet och i samhället.

I freds- och demokratiarbetet byggs ett demokratiskt samhälle upp genom utbildning till makthavare, journalister och organisationer i civila samhället. PMU vill verkar också för fred och försoning mellan före detta slavar och före detta slavägare, samt mellan flyktinggrupper.

 

Hanna Toorell är handläggare för alla våra projekt i Mauretanien!
E-post: hanna.toorell@pmu.se
 
 
 
 

Exempel på projekt

No results found. You can try to choose other options in Filter Area.