Mer pengar till kampen mot sexuellt våld

Över 226,6 miljoner svenska kronor kommer att anslås för att bekämpa sexuellt våld, av G8-länderna. Det deklarerade utrikesministrarna i går när deras möte avslutade i Storbritannien. Brittiske utrikesministern William Hague liknade övergreppen mot kvinnor vid slaveri och kallade detta “en av de största och mest seglivade orättvisorna i världen.”

Demokratiska republiken Kongo var ett av de länder som om nämns i samband med deklarationen. William Hague besökte staden Goma tillsammans med skådespelerskan Angelina Jolie tidigare i vår för att just möta människor som utsatts för övergrepp.

När Margot Wallström, tidigare FN:s representant för att bevaka kvinnors situation i krig och konflikter, talade den 9 april på Göteborgs universitet sa hon bland annat följande:

Ä I dagens krigföring, framför allt i inbördeskrig, är väldigt många offer civila. Det är ett osynligt våld. För varje rapporterat fall av våldtäkt är det 20 som inte anmäls. Straffrihet är ett stort hinder för fred och försoning.

Ä Sexuellt våld mot kvinnor är inte en fråga om kvinnliga rättigheter utan en fråga om fred och mänskliga rättigheter. Går det att bekämpa? Ja, vi måste bekämpa fördomar som att det skulle vara oundvikligt, bara för att det alltid har existerat. Man trodde inte att slaveriet kunde avskaffas. Vi måste också bekämpa attityden att det skulle vara ett mindre allvarligt brott.

Ett steg i rätt riktning är att FN och DR Kongo har slutit ett avtal om att bekämpa våldtäkter och annat sexuellt våld som begås av väpnade grupper i landets östra, krigshärjade landsändar.

– PMU välkomnar verkligen dessa initiativ. Men som alltid är det implementeringen löftena som är intressant, säger Maria Bard, sakkunnig inom frågor som rör Kongo, på PMU. Dessutom är det viktigt att se att sexuellt våld enbart är en form av övergrepp som män, kvinnor och barn utsätts för i DRK

På Panzisjukhuset behandlas, med stöd från PMU, kvinnor som utsatts för sexuellt våld men även för ett strukturellt våld, genom den bristande mödrahälsovård. Detta resulterar i omfattande skador med ett livslångt lidande, framhåller Maria Bard.

– Jag har sett flera exempel på hur kvinnor som fått svåra fistlar lever under samma omständigheter som kvinnor som utsatts för sexuellt våld, i utanförskap och fattigdom. Vårt arbete på Panzisjukhuset visar på betydelsen av att inte polarisera utan se helheten och arbeta med både och.