Miljardtals kronor försvinner årligen

Varje år försvinner 10-15 miljarder USD från DR Kongo genom skattebedrägeri och förskingring. Landets årliga budget är på åtta miljarder USD. Regeringen tillsatte nyligen en särskild rådgivare som ska se över problemen och jobba för god samhällsstyrning, anti-korruption samt förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer här:
La RDC enregistre chaque année une fraude fiscale de 15 milliards USD