Miljonbelopp från Musikhjälpen till våldtäktsutsatta vid Panzisjukhuset

Radiohjälpen har tack vare Musikhjälpens insamling 2019 beviljat PMU fyra miljoner kronor till Panzisjukhusets verksamhet som stödjer patienter som behandlas efter att de utsatts för sexuellt våld.
– Detta är vi väldigt glada över eftersom behoven för vård och stöd till överlevare av sexuellt våld  är fortsatt stora i DR Kongo, säger Therese Svensson, regionledare för Centralafrika, PMU.

De fyra miljoner kronor som Musikhjälpen beviljat till arbetet vid Panzisjukhuset ska gå till de patienter som behandlas vid SSV-projektet för sexuellt våld. Sedan PMU tillsammans med Panzisjukhusets chefsläkare Denis Mukwege startade projektet för 15 år sedan till följd av de många kvinnor som utsattes för våldtäkter i området, så har mer än 55 000 kvinnor och barn fått vård. Projektet tar emot de mest utsatta, de som många gånger lever med livshotande skador. Vården utgår från den så kallade Panzimodellen, ”One Stop Center”, som utöver omfattande specialiserad gynekologisk och medicinsk vård även möjliggör psykosocialt stöd till patienter som har utsatts för olika former av sexuellt våld.

Omkring 5000 patienter kommer att kunna få vård tack vare beviljade medel från Musikhjälpen. Man kommer också att kunna stärka tillgången till specialiserad vård och traumabehandling.
– Tack vare beviljat stöd kan vi nu utöka budgeten under en tvåårsperiod jämfört med föregående år. Detta innebär bland annat att vi kan stärka upp uppföljningen i hemmen, matförsörjningen samt förbättra tillgången till mediciner, säger Therese Svensson, regionledare för Centralafrika, PMU.

* SSV-projektet står för Medical and psychosocial assistance to survivors of sexual violence and women in need of specialized gynecological care at Panzi hospital.

MATILDA NYAMAI