Miljonstöd från Sida till humanitära insatser

Under 2020 beräknas omkring 168 miljoner människor världen över att vara i behov av humanitärt stöd och skydd. Detta enligt FN organet OCHA. PMU har beviljats drygt 24 miljoner kronor av Sida för att bistå några av världens värst drabbade länder.
– Tillsammans med lokala partners arbetar vi för att nå de allra mest utsatta familjerna med akut stöd, säger Madeleine Álvarez Ahlgren, humanitär koordinator, PMU. 

I dagarna kom Oxfam ut med en rapport om att en halv miljard människor runtom i världen nu hotas av fattigdom i spåren av covid-19. Detta gör att OCHA’s beräkning på 168 miljoner människor i behov av humanitärt stöd, med största sannolikhet kommer att öka dramatiskt.

Konflikter och klimatförändringar är de största orsakerna till hunger generellt sätt. De åtta största matkriserna påverkas av just dessa faktorer. Värst drabbat är i dagsläget Jemen som just nu genomgår världens värsta humanitära kris. Tätt efter följer Syrien, DR Kongo, Somalia och Sydsudan.

PMU har beviljats drygt 24 miljoner kronor från Sida för att genomföra humanitära insatser i Jemen, Burundi, Mauretanien och Sydsudan under perioden april 2020 till mars 2021.
– Tack vare ett ökat anslag från SMR/Sida kommer vi under det kommande året att kunna nå tusentals utsatta familjer i länder som drabbats av naturkatastrofer och konflikter med mat, rent vatten och stöd till egen försörjning, säger Madeleine Álvarez Ahlgren, humanitär koordinator, PMU.

I Jemen är 80 procent av befolkningen i behov av humanitärt stöd. Genom PMU:s insats som genomförs genom lokala samarbetspartners, kommer de allra mest utsatta och sårbara hushållen att få mat, vatten och hygienartiklar. Målet med insatsen är att minska lidande och hunger i utsatta familjer.

Som ett av världens fattigaste länder kämpar Burundi för att ta sig vidare efter år av etniska konflikter. Den humanitära situationen i landet är svår. Perioder av torka har lett till matbrist och 1,7 miljoner burundier är idag i behov av humanitärt stöd. Utöver detta har halva landets befolkning drabbats av ett malariautbrott det senaste året.
PMU:s insats har som mål att nå omkring 38 000 personer med mat, frö att så, redskap för att bruka jorden och malariaskydd i form av nät och medicin. Insatsen ska främst nå ut till internflyktingar, återvändande flyktingar, utsatta familjer och skolbarn.

Stora delar av Mauretanien har ett torrt klimat. Detta gör landet sårbart. PMU genomför nu en insats för att öka motståndskraften, möjligheten till försörjning och trygga matsituationen för de allra mest utsatta. Man kommer bland annat att borra brunnar och installera vattenkranar för att underlätta jordbruksarbetet.

De humanitära behoven i Sydsudan är enorma. 7,5 miljoner människor i landet är i behov av humanitärt stöd. Insatsen ska lindra de akuta humanitära behoven. Människor ska få mat, vatten och bättre sanitära förhållanden. Små barn och mammor ska undersökas och behandlas mot undernäring.

MATILDA NYAMAI