Miljontals barn lever som slavar

Trots att människohandel är förbjuden och det är straffbart att äga slavar, så fortsätter slaveriet i olika former världen över. Miljontals barn utnyttjas av vuxna i syfte att tjäna pengar och ofta används våld, övergrepp och hot. Många av barnen hamnar inom sexindustrin, tvingas till tiggeri eller till stöld. Andra hamnar inom droghandeln eller tvingas bli barnsoldater.

PMU arbetar på många sätt för att män, kvinnor och barn ska slippa bli utnyttjade och få leva i frihet. I Sri Lanka skyddas till exempel barn från trafficking, sexindustri och barnarbete genom projektet “Child friendly Community.” En viktig del i arbetet är att ensamstående föräldrar stärks och får hjälp att starta inkomstgenererande aktiviteter, så att deras barn kan gå i skola och få ett tryggare liv och en framtid.

I Mauretanien arbetar PMU genom partnern Espoir, för att folkgruppen haratin, som ännu lever under slaveriliknande omständigheter, ska stärkas i sin ställning och få bättre livsvillkor. Organisationen arbetar med frågan på flera samhällsnivåer.

Människor som lever i fattigdom på landsbygden stärks genom exempelvis utbildning och mikrokrediter. Man påverkar också myndigheter och enskilda politiker för en långsiktig förändring i landet. Viktiga redskap i detta arbete är nationella radio- och tv-program, samt drama och konserter. Det helhetsgrepp som tagits om problemet är en nyckel till arbetets framgång.

Läs mer på www.antislavery.org

Läs en tidigare artikel om PMU:s arbete i Mauretanien här