Miljontals barn utsätts för våld och övergrepp

Omkring 100 miljoner barn lever i dag på gatan och miljontals barn utsätts varje dag för våld och övergrepp. Ett av de länder där många barn har det svårt är Sri Lanka. Fattigdomen får ofta familjer att flytta in till städerna där de har svårt att finna arbeten. Många föräldrar migrerar också till länder som Saudiarabien, för att tjäna ihop en inkomst.

Tusentals barn bor på institutioner för att föräldrarna saknas, eller inte kan ta hand om dem. Allt fler barn lever också på gatorna eller tvingas till barnarbete. Till problemen hör också barnmisshandel, sexuella övergrepp och barnprostitution. Genom Barnens rätt-kampanjen stöder PMU Child Friendly Community, som drivs av Fridsro. Svensk kontaktförsamling är Edsbyns pingstförsamling. Projektet stärker familjer så att barnen skyddas från olika risker och får ett tryggt liv.
Läs mer om hur du och din församling kan engagera er här