Miljontals riskerar falla tillbaka i fattigdom

Rapporten kommer vid ett kritiskt ögonblick då världens uppmärksamhet riktas mot den nya utvecklingsagendan som kommer att utstakas efter att deadline för millenniemålen går ut 2015.

I Sydasien lever 44,4 procent, omkring 730 miljoner människor, på mellan 1,25 och 2,50 dollar om dagen, enligt rapporten som presenterades den 24 juli.

Trots framsteg i regionen är det stora skillnader i inkomst och levnadsstandard inom länderna. Många som nyligen blivit en del av medelklassen riskerar att falla tillbaka i fattigdom vid förändrade förhållanden, skriver Omvärlden.

Sri Lanka kategoriserades 2011 av Världsbanken som ett medelinkomstland i den lägre klassen. Fattigdomen bland befolkningen har minskat de senaste fem åren, från 8,9 procent 2009 till 6,7 procent i år, enligt officiell statistik. Men samtidigt blir de fattiga allt fattigare. I den fattiga sydöstra delen av landet, Moneralaga, ökade andelen fattiga från 14,5 procent till 20,8 procent av befolkningen under samma period.

I brist på kraftiga skyddsåtgärder riskerar miljontals att falla tillbaka i fattigdom. Finansiella kriser kan snabbt leda till djupa sociala kriser, enligt UNDP-rapporten. Asienkrisen, en finanskris på 1990-talet, ledde till att fattigdomen sköt i höjden i Indonesien och andelen fattiga ökade från 11 procent till 37 procent.

UNDP-rapporten betonar vikten av att inför sociala skyddsnät på tidiga stadier av utveckling och framhåller att länder infört detta vid tidpunkter då deras BNP var lägre än vad exempelvis Indiens och Pakistans är idag.

De mest framgångsrika initiativen för att bekämpa fattigdom kombinerar inkomststöd och skapande av nya arbetstillfällen med utökad sjukvård och utbildningsmöjligheter och andra insatser för samhällsutveckling, konstateras i rapporten.

Internationella arbetsorganisationen, ILO, beräknar att antalet fattiga arbetare ökade med 50 miljoner år 2011. Omkring 24 miljoner fattiga arbetare tog sig över fattigdomsstrecket och en inkomst på 1,25 dollar om dagen mellan år 2007 och 2011, jämfört med 134 miljoner mellan år 2000 och 2007.

Omkring 1,2 miljarder människor i världen lever på mindre än 1,25 dollar om dagen och 2,7 miljarder lever på än mindre, enligt utvecklingsrapporten. Även om den extrema fattigdomen har minskat i världen har många endast fått en inkomst strax över fattigdomsstrecket, vilket innebär att de lätt riskerar att falla tillbaka i fattigdom vid kriser. Det skulle ha enorma konsekvenser – 12 procent av världens befolkning lever redan med kronisk hunger.

Läs hela artikeln här