Miljöpris till second hand-butik

Affärens chef Jacob Brandin säger till tidningen Bohuslänningen att priset innebär ett erkännande för hela second hand-näringen som ett effektivt sätt att hjälpa miljön.

Priset, som består av ett diplom, delades ut av ordföranden i kommunstyrelsens beredning för miljö- och klimatfrågor i samband med ett kommunfullmäktigemöte. Jacob Brandin tog emot priset tillsammans med ordföranden i Pingstkyrkans Second hand-råd Gustaf Alenklint och priset firades med en konsert i kyrkan.

I prismotiveringen stod också att “genom en uppskattad second hand-verksamhet har man dessutom visat att det går att förena den goda miljögärningen med en solidarisk handling”.
De framtida besökarna i affären kommer att kunna se diplomet upphängt i affären.

När butiken hade öppet i lördags så skänkas halva dagskassan till PMU InterLifes “Barnens rätt-insamling”, som går till Filippinerna och arbetet för rent vatten till Manillas slum.

Butiken har ett nära samarbete med PMU InterLife och ingår i konceptet “Pingstkyrkans Biståndscenter”.