Millenniedagar stärker svenskars kunskap

Redan i februari hölls årets första millenniedag, i Vilhelmina, och i april var det Uddevallas tur. Under dessa dagar finns representanter från PMU på plats i butikerna för att berätta om FN:s millenniemål för att minska fattigdomen i världen och hur PMU arbetar. Under vårkampanjen stod det femte målet, som går ut på att förbättra mödrahälsovården och minska mödradödligheten i världen, särskilt i fokus.

Till den stora, ljusa och fräscha butiken Pingstkyrkans Second hand i Hässleholm, strömmade kunder i alla åldrar lördagen den 4:e maj. En av dem som valde att gå den tipsrunda med frågor om millenniemålen som fanns i butiken var Jonas Rubin.
– Jag brukar titta in varje vecka för att se vad det kommit för nya böcker och skivor, men också för det sociala, att sitta ner och fika och prata med andra en stund, berättade han för Noomi Lind, kommunikatör på PMU, som fanns på plats.

Jonas tycker att butiken fyller en viktig funktion, inte minst genom att stödja arbete för barn i andra länder. Däremot kände han inte till så mycket om millenniemålen tidigare.

Ä Jag har lärt mig en del genom frågorna. Jag visste till exempel inte att alla länder i världen ställt sig bakom målen. Jag tror över huvud taget att kunskapen är ganska dålig om detta hos svensk allmänhet. Samtidigt vill många kunder försäkra sig om att pengarna verkligen hamnar där de behövs som bäst när de handlar, och här vet jag att jag kan känna mig trygg.

I butiken fanns också en insamlingslåda för gamla mobiltelefoner. Denna kampanj, som pågår i alla PMU-anslutna second hand-butiker, är ett led i att värna om miljön men också att ge stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld, och deras barn, i DR Kongo.

För de allra minsta besökarna i butiken var ballongerna och målarböckerna som delades ut mest populära. En och annan ballong gick sönder under dagen, men som tur var fanns nya att hämta.

Second hand-butikens föreståndare Åse-Marie Gardebrand uppskattar besöket från PMU:
– Vi berättar ju om vad PMU gör men ett besök som detta ger ett ansikte utåt som är värdefullt. Det behövs ännu mer information och att ha tipsrunda är ett roligt sätt att förmedla den på.

Den 4:e maj hölls också millenniedag i Karlskoga och den 25 maj var det Faluns tur. Flera event planeras också till hösten.

Läs mer om PMU:s vårkampanj med fokus på mödrahälsovård här