Minister berömde kyrkornas arbete

Stefan Attefall, KD, har ansvar för frågor som har med kyrkor och samfund att göra. Han inledde besöket med att delta i en personalandakt och fick sedan vara med och äta tårta för att fira nya insamlingsrekord för PMU, göra en rundvandring i lokalerna samt föra samtal och äta lunch tillsammans med verkställande ledning.

Vid tårtkalaset fick PMU en pratstund med ministern. Vilken är kyrkans viktigaste roll i det civila samhället?

-Kyrkan gör viktiga sociala insatser, exempelvis inom missbrukarvården. Man skapar också gemenskap för de som är ensamma. En annan viktig del är att kyrkorna erbjuder människor ett sätt att hantera de stora livsfrågorna.

Vilken är kyrkans viktigaste roll internationellt?

-Kyrkan stärker det civila samhället i utvecklingsländer. Det finns alltid flera olika strukturer i ett land, inte bara staten. Här kan kyrkor och ideella organisationer bidra till maktspridning och visa på allas lika värde. Här spelar frikyrkorörelsen en viktig roll som bidrar till demokratiseringsbistånd.

Har du något exempel?

-Inom exempelvis hälsovårdssektorn är det viktigt att patienter har ett stort förtroende för den som informerar och genomför insatser. Och då är det inte alltid myndigheterna som har detta förtroende eller en upparbetad informationsstruktur. Det kan exempelvis vara en kyrka som har invånarnas förtroende på den lokala orten.