Missionskonferens 23-25 september

Snart är det dags för Pingsts stora missionskonferens. PMU och Ibra bjuder in till en förkonferens för ett djupare samtal med samverkande församlingar.

Den 23 till 25 september hålls missionskonferensen Sänd i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Konferensen börjar officiellt på fredagkvällen, men redan från klockan 13 bjuder PMU och Ibra in till en förkonferens för alla församlingar som samverkar med våra organisationer i missionsarbetet. PMU kommer prata om hur vi tillsammans med församlingarna kan utveckla samarbetet med att stödja lokala partner, hur vi kan bli bättre på att gemensamt samla in pengar, kommunicera vad vi åstadkommer och påverka beslutsfattare.
Konferensen avslutas på söndagen med en fest för alla som varit utsända som pingstmissionärer. Det är i år 100 år sedan Filadelfiaförsamlingen i Stockholm sände ut sin första missionär.