Missionskonferens 29-30 september

Årets missionskonferens, Pingst Mission Sänd 2017, äger rum på Arken i Värnamo den 29-30 september. Temat handlar om att nå de mest utsatta.

Konferensen riktar sig till församlingar och enskilda som är intresserade av och engagerade i mission. Internationell gäst i år är Bahru Kassa, rektor på PTC (Pentecostal Theological College) i Addis Abeba, Etiopien. PMU:s Jessica Hedman kommer att medverka i ett panelsamtal och prata om “hur vi möter behov när det råder katastroftillstånd”.

På fredagseftermiddagen håller PMU en förkonferens där vi bjuder in till strategiska samtal om vårt arbete för upprättelse och förändring i världen. Det sägs att vi är den första generationen som har allt av kunskap, resurser och teknik i vår hand för att utrota världens extrema fattigdom, samtidigt som vi är den sista generationen som kan göra något åt klimatförändringarna. Vi vill föra samtal om vilket ansvar kyrkan har och hur vi som svensk pingstmission tillsammans kan ta vårt ansvar på bästa sätt. Det gäller både i världens akuta kriser och i arbetet för långsiktig förändring och utveckling. Vad kan och ska PMU göra och vilken roll kan och ska församlingarna spela? Och hur kan vi stärka vårt samarbete för att nå ännu längre?

Läs hela programmet på Pingsts hemsida.