Mors dags-kollekt för världens mammor

Ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa är könsstympning, som ofta leder till förlossningskomplikationer och ibland slutar med döden. Genom att som församling ta upp en Mors dags-kollekt, kan ni bidra till PMU:s arbete mot könsstympning i Kenya. Fina gåvobevis finns också att beställa, för din som både vill fira sin egen mamma och göra en insats för mammorna i världen.

Läs mer om kampanjen här!