Morsdagskollekt till mödrahälsovård

Enligt FN:s femte millenniemål ska mödradödligheten minska med 75 procent mellan 1990 och 2015, men än så länge har den bara halverats. Närmare 300 000 kvinnor i världen dör varje år på grund av att de inte får den vård de behöver i samband med graviditet och förlossning. Och som en konsekvens dör också sex miljoner barn. Det råder stor brist på barnmorskor med tillräckligt hög kompetens.

Vårkampanjen startar i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars och avslutas i samband med mors dag i slutet av maj. Pengar samlas in till mödrahälsovård i DR Kongo och Tanzania. Vi vill särskilt uppmuntra församlingar runtom i Sverige att ge en morsdagskollekt till insamlingen!