Möt filippinska invånare efter tyfonen

– Jag tackar Gud för att även om vi förlorade vårt hus, så dog ingen av oss i stormen, säger en av de kvinnor som medarbetare inom Creative Community Foundation mött.

Videon tar oss med hem till några av invånarna i de 54 byar som fått hjälp genom PMU:s insats tillsammans med pingstsamfundet Christ Centered Fellowships sociala gren. Över 75 volontärer mobiliserades snabbt för att bistå befolkningen.

Gensvaret från svenska församlingar och individer har varit stort efter den katastrof som drabbade Filippinerna i november förra året. Totalt har närmare fyra miljoner kronor kommit in genom PMU:s insamling.

Följderna av tyfonens framfart är ännu högst kännbara för människor i landet och behovet av omvärldens stöd förblir stort. PMU planerar tillsammans med CCF för en återuppbyggnadsinsats.

Se videon här