Möts i Nepal för att bättre hantera katastrofer

Partners från sju länder i Asien möts just nu i Nepal för att dela erfarenhet och lära av varandra om det humanitära arbetet. Alla deltagare har på ett eller annat sätt upplevt katastrofer och bidragit med humanitära insatser.

Det är PMU som tillsammans med Erikshjälpen och med stöd från SMR, bjudit in till en workshop för partnerorganisationer som jobbar humanitärt. Deltagare från Pakistan till Filippinerna har rest till Nepal för att lära av varandra.
– Vi möts för att bygga partners kapacitet att utföra sitt arbete på ett sätt som kan säkerställa kvalitet och ansvar gentemot de människor vi stödjer i vårt humanitära arbete. Deltagarna har olika erfarenheter och styrkor och lär av varandra och knyter nya kontakter, säger Erik Svanberg, humanitär handläggare på PMU. Erik har rest till konferensen tillsammans med Linus Jönsson från PMU:s kommunikationsteam som är där för att utbilda om etisk kommunikation och fototeknik.

Fokus under dagarna ligger på att gå igenom Core Humanitarian Standard (CHS) som är ett verktyg för att säkerställa att humanitärt arbete och katastrofstödsarbete sker på ett professionellt och lokalt förankrat sätt.
– Vi har haft diskussioner kring de humanitära principerna och hur vi arbetar effektivt under ibland begränsande och svåra omständigheter, och på vilka sätt man kan säkerställa att de människor som är drabbade av en kris själva har möjlighet till inflytande över det humanitära arbetet, säger Erik Svanberg.

Blir det någon uppföljning efter konferensen?
– Vi kommer att fortsätta att arbeta med detta tillsammans med varje partner som är på träningen. Alla organisationer får i uppdrag att ta fram en arbetsplan som identifierar vad just de ser och vad de behöver förstärka utifrån Core Humanitarian Standard, säger Erik Svanberg.

MATILDA NYAMAI