Mukwege – Koppling mellan instabilitet och mineraler

Chefsläkaren på Panzisjukhuset, Dr. Denis Muwkege, skriver i en artikel i New York Times att det finns en tydlig koppling mellan den politiska instabiliteten i regionen och den illegala handeln med mineraler. Han menar att trots att vissa steg tagits i rätt riktning, både av landets regering och av externa aktörer, så behöver företagen visa på tydligare vilja. Med utgångspunkt från rapporten Digging for Transparency, anser han att man måste bestraffa företag som inte lever upp till målen.

Läs mer här:
Tracing the Source of ‘Conflict Minerals,