Mukwege talar på Nyhem

Denis Mukwege som är chefsläkare på Panzisjukhuset har blivit internationellt erkänd för sitt arbete för kvinnor och barn som överlevt sexuellt våld. Han har enträget och outtröttligt lyckats få upp frågan om sexuellt våld i konflikt på högsta politiska nivå, och har bidragit till en rad politiska förändringar. Besöket i Sverige är ett led i att uppmärksamma situationen i DR Kongo för svensk allmänhet men även för pingströrelsen som länge stött Dr. Mukweges kamp. Dr. Mukwege som förutom att han är läkare, även är pastor i den kongolesiska pingströrelsen CEPAC, kommer att predika på Nyhemskonferensen på midsommarafton och delta i ett seminarium på temat “Kyrkans och civilsamhällets roll i fredsbyggande”.
– Dr. Mukwege har vid flera tillfällen talat om kyrkans profetiska roll att i mörka tider stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter och agera kraftfullt, säger Maria Bard, Påverkansstrateg, PMU, som ansvarar för besöket.
Under det knappt veckolånga besöket kommer Dr. Mukwege också träffa representanter för näringslivet och medverka i medieintervjuer.